Lojze

 

Jesenski veter se podi čez planino, narava se pripravlja na zimsko spanje.

Te dni pa je zaspal tudi naš dolgoletni bajtar

 

LOJZE MENEGALIJA (1938 – 2017),


nekdanji župan bajtarjev, gospodar, praporščak,…


Več kot 45 let je bil najemnik Pernetove bajte na Velikem Stanu.

Od njega se bomo poslovili v petek, 3. novembra ob 15. uri iz vežice sv. Nikolaja na Plečnikovih Žalah v Ljubljani.

Njegova plemenita dejanja, pripadnost bajtarjem in Veliki planini pa bodo kot spomin ostala v naših srcih za vedno.